"Zoveel Nederlanders zijn laaggeletterd. Als je erover praat, opent dat de deur naar hulp."

Voorlezen aan je kindje, een formulier invullen, een e-mail typen. Als je moeite hebt met lezen of schrijven, loop je elke dag tegen problemen aan. En het kan grote gevolgen hebben, ook voor de taalontwikkeling van kindje. “Iemand die moeite heeft met taal of rekenen, schaamt zich daar vaak voor en heeft allerlei manieren om te voorkomen dat anderen het merken,” legt Carolien Slager uit, manager Geboortezorg bij de Kraamvogel, Taalheld van Drenthe 2017 én winnaar van de landelijke prijs TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer. “Als je erover kunt praten, opent dat de deur naar hulp.”

“Daarom trainen wij, samen met de Stichting Lezen en Schrijven, onze kraamverzorgenden hoe zij signalen herkennen die kunnen wijzen op laaggeletterdheid. En om dat vervolgens op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. En het mooie is: doordat kraamzorg in het gezin een hele week werkzaam is, heeft een kraamverzorgende een vertrouwelijkere band met de cliënt dan andere professionals. Juist daarom ligt er een grote kans bij de kraamzorg om te signaleren en door te verwijzen.”

“Zo merkte een van onze kraamverzorgenden dat het voor de moeder moeilijk was om dingen in het zorgplan op te schrijven. Doordat de kraamverzorgende zo vertrouwd was in het gezin, raakten zij over van alles aan de praat en durfde zij het met de moeder te bespreken. De moeder werd heel emotioneel, maar zo kon de kraamverzorgende haar wel verder helpen.

De kraamverzorgende kon deze moeder geruststellen: ‘Je bent niet de enige en is er is hulp. En dat je hulp zoekt is belangrijk, juist omdat je nu een kindje hebt.

“Onze kraamverzorgenden geven deze hulp niet zelf, maar weten wel waar iemand terechtkan. We verwijzen vooral door naar Taalhuizen.” Een Taalhuis is een plek (vaak in een bibliotheek) waar je naartoe kunt om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. “Er werken gepassioneerde mensen die je graag helpen. Ook met kleine dingen. Bijvoorbeeld als je een zorgverzekering moet afsluiten of een DigiD moet aanvragen.”

Als iemand je helpt, weet je wat er staat. Dat is fijn bij instanties die moeilijke of juridische taal gebruiken, of lange brieven sturen.

Het probleem is heel erg groot, 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. En dat zijn niet alleen mensen met Nederlands als tweede taal. ”Het wordt nog onvoldoende gesignaleerd vooral bij mensen voor wie Nederlands de moedertaal is. De kloof tussen hoogopgeleiden en laaggeletterden in ons land wordt steeds groter. Dat is mijn interne drijfveer. Ik vind het goed dat er veel aandacht voor is in de media; dat we beseffen dat we er iets aan moeten doen. De kraamzorg kan daar een belangrijke rol in spelen en wij zijn een van de eerste kraamzorgorganisaties die dit oppakken. Dit ligt heel dicht bij mijn hart.”

Deel deze pagina