Voorkom het Shaken Baby Syndroom

Het Shaken Baby Syndroom betekent letterlijk: het syndroom van de door elkaar geschudde baby. Het is ontzettend belangrijk dat je als ouder leert omgaan met gevoelens van onmacht. En dat je je realiseert hoe gevaarlijk het is om je kind heftig door elkaar te schudden. De hersenen van je baby kunnen blijvend beschadigd raken. Aanhoudende stress of paniek zijn de twee belangrijkste redenen waarom ouders hun jonge kinderen door elkaar schudden.

  • Aanhoudende stress: als je baby onophoudelijk huilt, kun je je daardoor erg machteloos en boos voelen. Soms proberen ouders hun baby in hun wanhoop stil te krijgen door hem te schudden, als zij hun baby niet op andere manieren tot bedaren krijgen.
  • Paniek: ouders kunnen hun kind ook schudden omdat zij in paniek zijn, bijvoorbeeld bij een ademstilstand van het kind. Ze schudden het kind dan heftig door elkaar om het weer te laten ademhalen.

In beide gevallen realiseren ouders zich onvoldoende hoe gevaarlijk het schudden is.

Voorkom dat je je baby door elkaar gaat schudden

De ernst van het Shaken Baby Syndroom

Het Shaken Baby Syndroom is een bijzondere vorm van lichamelijke kindermishandeling, waarbij een baby zo hard door elkaar geschud wordt dat het daar een reeks van klachten aan overhoudt. Het wordt ook wel inflicted traumatic brain injury genoemd.

  • Het Shaken Baby Syndroom komt voornamelijk voor bij kinderen jonger dan vier jaar.
  • De kans op letsel als gevolg van het schudden is het grootst bij baby's tot ongeveer één jaar.
  • De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorie van drie tot acht maanden, maar ook dreumesen en peuters kunnen verwondingen oplopen als ze te hard door elkaar worden geschud.

Grote kans op hersenbeschadiging

Het hoofd van een baby is groot en zwaar in verhouding tot de rest van zijn of haar lichaam. Bovendien zijn de nekspieren nog niet sterk genoeg om het hoofd zonder steun rechtop te kunnen houden. Als een baby door elkaar geschud wordt, gaat het hoofdje met veel kracht heen en weer. Dat kan beschadigingen veroorzaken aan de hersenen, bloedvaten en zenuwen, met blijvend letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Kinderen die lijden aan het Shaken Baby Syndroom blijken vijf tot twintig seconden door elkaar te zijn geschud en in de meeste gevallen minder dan veertig keer.

De normale omgang met een baby en spelletjes als hop-paardje-hop kunnen dit syndroom niet veroorzaken.

Letsel meestal niet direct zichtbaar

Een geschudde baby reageert in eerste instantie niet echt anders dan normaal. De letsels zijn meestal niet direct zichtbaar omdat ze zich bijna altijd bevinden op de plaats waar de hersenen overgaan in het ruggenmerg.

  • De schade zit vooral in de zenuwbanen in de nek die voor de controle van de ademhaling zorgen.
  • Daardoor kan er een zwelling van de hersenen en zuurstoftekort optreden.
  • Dit kan tot blijvende beschadigingen leiden, in het ergste geval met de dood tot gevolg.

Directe gevolgen

Directe gevolgen of symptomen van het schudden zijn bijvoorbeeld doofheid, blindheid, overgeven, niet kunnen slikken, ademhalingsmoeilijkheden, prikkelbaarheid en bloedingen in de ogen. Deze symptomen komen bij 50 tot 80 procent van de slachtoffers voor. In een later stadium kunnen de gevolgen tot uitdrukking komen in leerproblemen, spraakproblemen, ontwikkelingsachterstand, mentale achterstand, coma en overlijden.

Wat is eraan te doen?

De beschadigingen in de hersenen zijn in het algemeen blijvend. Toch kan snelle medische hulp en de juiste diagnose voorkomen dat de gevolgen verergeren, bijvoorbeeld door behandeling van een zwelling in de hersenen.

Bronnen

Deel deze pagina